boekingsvoorwaarden

B&B CASA CAPANNI, CASA FIORE EN HET KOSTERSHUIS
Versie: April 2018 
1. Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Casa Capanni, Casa Fiore en Het Kostershuis en op iedere tussen Casa Capanni danwel Casa Fiore danwel het Kostershuis en aanvrager tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Casa Capanni (https://artedivita.eu).
2. Door het doen van een boekingsaanvraag geeft u te kennen dat u met de boekingsvoorwaarden akkoord gaat. Casa Capanni danwel Casa Fiore danwel Het Kostershuis behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Casa Capanni danwel Casa Fiore danwel Het Kostershuis erkend.
4. De prijzen en beschikbaarheid zijn als vermeld op de website (https://artedivita.eu). Toeristenbelasting en creditcardkosten (Diners en American Express) zijn niet inbegrepen in de prijzen. Deze worden de dag voor uw vertrek verrekend.
5. De minimumverblijfsduur in Casa Capanni is twee nachten in het voor- en naseizoen en drie nachten in het hoogseizoen. Voor Casa Fiore en Het Kostershuis geldt een minimumverblijf van vijf nachten.
6. Uw boekingsaanvraag wordt bevestigd met een bevestigingsmail.
7. Uw boekingsaanvraag wordt definitief na ontvangst van een aanbetaling van 25% van de verblijfskosten.
8. In geval van een dubbele boeking krijgt de eerste aanvrager voorrang, waarbij de andere aanvrager geen aanspraak maakt op compensatie. Capanni spant zich vrijwillig in bij het vinden van een alternatieve accommodatie.
9. Annulering geschiedt per e-mail aan bookings@capanni.eu. Tot twee maanden voor aankomstdatum is annulering kosteloos. Bij annulering tussen twee maanden en drie dagen voor de overeengekomen aankomstdatum bent u de aanbetaling verschuldigd. Bij annulering binnen drie dagen voor de overeengekomen aankomstdatum of bij ‘no show’ bent u de volledige verblijfskosten verschuldigd.
10. De kamers zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur. Op de dag van vertrek dient u de kamer om 10.00 uur te verlaten.
11. De minimumleeftijd voor kinderen is negen jaar in Casa Capanni. In Casa Fiore en Het Kostershuis gelden geen minimumleeftijd.
12. Kleine huisdieren zijn enkel in Casa Fiore en Het Kostershuis toegestaan na akkoord per mail.
13. Het is gelet op de hygiëne niet toegestaan om op de kamers te eten.
14. Bij het zwembad is geen toezicht. Het gebruik van het zwembad is daarom voor eigen risico en alleen toegankelijk voor gasten die kunnen zwemmen of een zwemvest dragen.
 15. Capanni kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor enige vorm van persoonlijk letsel, (vervolg)schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de gasten behoudens grove schuld of nalatigheid.
 16. Op alle overeenkomsten tussen Casa Capanni danwel Casa Fiore danwel Het Kostershuis en de aanvrager is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 17. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Casa Capanni danwel Casa Fiore danwel Het Kostershuis en de aanvrager, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Casa Capanni danwel Casa Fiore danwel Het Kostershuis er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de aanvrager te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.